Výrobní hala Schindler

Realizace osvětlení výrobních prostor Minervy Boskovice