Osvětlení kostela v Břestu

lumidee

Rekonstrukce církevních objektů – osvětlení kostela Břest

Uprostřed Hané, nedaleko od Kroměříže leží malebná vesnička Břest. Svou velikostí se řadí mezi menší obce avšak v minulosti se obec těšila velkému místímu významu. V roce 2000 obec získala titul Vesnice roku ve Zlínském kraji. Dominantou obce je místní kostel. Nedávno prošlo rekonstukcí osvětlení kostela

Ovětlení kostela jako je břestský kostel často představuje mnohem větší problém než osvětlení významných církevních budov s lokálním nebo celostátním významem, jakým byl například projekt osvětlení chrámu sv. Václava v Olomouci nebo sv. Víta v Praze. Přitom kostel Jakuba Staršího má rozhodně regionálně historický význam. Kořeny kostela se táhnou až do šestnáctého století, dnešní podobu pak získal na počátku století 18.

Hlavní proměnnou při rekonstrukci budov lokálního významu jsou peněžní prostředky. Rozpočty bývají omezené a díl vyčleněný na osvětlení bývá mnohdy velmi malý. Přitom osvětlení významně dokresluje koncepci interiéru kostela. Dobře zvládnuté osvětlení musí působit esteticky a současně vyhovovat duchovní náladě místa. Už skloubení těchto proměnných bývá obtížné. Doplní-li se ještě finanční hledisko, může se z takového projektu stát neřešitelný problém.

V případě břestského kostela využilo Lumidée závěsná svítidla Imperial GT Tube Plus, která svým tvarem vhodně doplňují tradiční pozdně barokní interiér.