Výrobní hala Schindler

Výrobní hala Schindler, Dunajská Streda, Slovensko

Výrobní hala Schindler, Dunajská Streda

930 03 Kostolné Kračany, Dunajská Streda, Slovensko
Výrobní hala Schindler, Dunajská StredaVýrobní hala Schindler, Dunajská Streda