Parkovací dům Jana Gayera, Hradec Králové

Nově vzniklý parkovací dům leží v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Městské památkové zóně Hradce Králové, mezi ulicemi Šimkovou, Československé armády, Opletalovou a Divišovou (viz. mapa). nahradil urbanisticky a architektonicky nevhodné komerční a technické objekty. Vybudovaný dům sníží deficit parkovacích míst v centru města a do budoucna umožní uvolnit stávající urbanisticky i funkčně nevhodné parkovací plochy ve středu areálu pro veřejný polyfunkční prostor. 

Architektonické řešení parkovacího domu, zpracované ateliérem architekti chmelík & partneři, vychází z účelu objektu s důrazem na citlivé začlenění do historického areálu. V návrhu jsme se snažili o maximální transparentnost umožňující průhledy objektem. Stavba o dvou hmotách, propojených komunikačními krčky, uzavírá prostor budoucího náměstí v Gayerových kasárnách. Vyšší vjezdová část o čtyřech podlažích opticky navazuje na historické objekty kasáren a doplňuje severní uliční čáru Šimkovy ulice. V reakci na významný archeologický nález základového zdiva kavalíru č. XXXIII jsme úpravou projektu parkovacího domu v budoucnu umožnili jeho znovu odkrytí a zpřístupnění jedinečné pevnostní architektury. 

Parkovací dům Jana Gayera, Hradec Králové, Česko