Kostol Panny Márie Snežnej v Bratislave

Kostel Blahoslavené Marie Restituty, Brno – Lesná

Hotel Avanti Brno

Parkovací dům Jana Gayera, Hradec Králové