Hřbitov Vyškov

Osvětlení hřbitova ve Vyškově

Projekt osvětlení hřbitova neleží na projektantském stole často. Osvětlení pietních prostor představuje samostatnou disciplínu ve skupině veřejné osvětlení. Při osvětlení hřbitova není kladen takový důraz na plnění norem osvětlení. Osvětlení pietních prostor klade na projektanta zcela svébytné požadavky. Městský hřbitov ve Vyškově nebyl výjimkou.

Cílem navrženého projektu bylo vytvořit venkovní osvětlení, které respektuje atmosféru a pietu místa posledního odpočinku předků. V neposlední řadě při osvětlení hřitova kladen důraz na decentní estetiku, Svítidla použitá pro osvětlení hřbitova města Vyškova lemují hlavní přístupové cesty. Připomínají vzplanuté, v řadě vztyčené pochodně, a osvětlují jen své nejbližší okolí.

Hřbitov Vyškov, Hřbitovní, Město, Vyškov, Česko