Kostol Panny Márie Snežnej v Bratislave

Kostol na bratislavskej Kalvárii sa v septembri roku 2020 dočkal čiastočnej obnovy po viac ako 70 rokoch. Hlavným zámerom bolo nadviazať na plány pôvodnej trojice architektov Ferdinanda Fuchsa, Ignáca Vécseia a Dezidera Quastlera z roku 1943, no zároveň prispôsobiť ho dnešnému človeku na nerušenú kontempláciu.  

Kostol stojí na vyvýšenom mieste nad hlavným mestom. Bol postavený na mieste menšieho barokového kostola. Je zasvätený Panne Márii Snežnej. Patrocínium dokladá v interiéri jej kamenná soška vyhotovená podľa mariazellského vzoru. Je známy aj tým, že kvôli blízkemu pamätníku 2. sv. vojny – Slavínu, bola v roku 1959 zbúraná jeho veža, aby nekonkurovala novej dominante mesta. Viaceré časti interiéru neboli nikdy zrealizované a priestor bol zaplnený provizórnym mobiliárom. Podlaha v kostole bola dokončená iba krátko pred odstránením veže. Mnohé priestory v kostole nie sú dokončené dodnes. V závere presbytéria je tesserová mozaika transferovaná z inej – zrušenej kaplnky v meste. Po druhom vatikánskom koncile bola časť pôvodného kovového mobiliáru s latinskými nápismi z interiéru natrvalo odstránená.   

Celková obnova interiéru začala až v roku 2018. Zahŕňala predovšetkým obnovu interiéru presbytéria, lode, vstupných a obslužných priestorov a tiež návrh a realizáciu nového mobiliáru. Uvedomovali sme si kvalitu pôvodného zámeru, ktorý bolo ale treba dokončiť. Pri návrhu sme sa inšpirovali pôvodnými interiérovými prvkami. Základným výrazovým prvkom pri návrhu mnohých detailov bola kazeta štvorcového tvaru, uplatňujúca sa v štukovej výzdobe aj na pôvodnom mobiliári. Ďalším oporným bodom pri návrhu bolo viacero zachovaných kovových interiérových prvkov, ktoré sme chceli ponechať a zdôrazniť. Veľmi cenná bola pre nás kovová mreža s nápisom “VENI SANCTE SPIRITUS”, oddeľujúca kaplnku od hlavnej lode, nakoľko sa zachovala ako jediná v pôvodnom stave.  

Osobitnou časťou návrhu je osvetlenie, ktoré síce bolo plánované, ale nikdy nebolo v takomto rozsahu realizované. Osvetlenie má niekoľko režimov rozsvecovania a stmievania, podľa potreby a príležitosti. Je tvorené skupinou závesných svietidiel a skupinou svietidiel, ktoré nie sú bežnému návštevníkovi viditeľné. 

 

Kostol Panny Márie Snežnej, Na Kalvárii, Staré Mesto, Slovensko