Expozice kraje Vysočina na Expo 2015 – projekt FIAT LUX

Tomáš Picka Atypické projekty

Expozice kraje Vysočina na Expo 2015, projekt FIAT LUX – dodavatel Lumidée s.r.o

V roce 2015 proběhla světová výstava Expo 2015 v  Miláně. Pořadatelé české expozice využili zeměpisné blízkosti místa konání a poskytli českým firmám a institucím možnost představení  návštěvníkům Expa.  Český pavilon pod názvem Land of Stories představil ve své stálé expozici propojení nejmodernějších technologií s přírodou a výtvarným uměním. Stálou výstavu doplňovaly krátkodobé čtrnáctidenní expozice, na kterých se během celého Expa představily české kraje a významné české podniky. Expozice kraje Vysočina na Expo 2015 se stala jednou z nejvíce oceňovaných krátkodobých výstav.

[expand title=“…více“] Autorem vítězného architektonického návrhu Expozice kraje Vysočina na Expo 2015 se stala skupina tvůrců vedená architekty Michalem Kotlasem a Václavem Kociánem, která uspěla ve výběrovém řízení s projektem FIAT LUX – Budiž světlo. Autoři využili unikátní systém propojující stmívatelné osvěltení a osvětlení s pohybovými čidly. FIAT LUX představil kraj Vysočina za pomoci 120 trubicových LED svítidel, pravidelně rozmístěných v úhlopříčných řadách po celé ploše výstavní síně. Nestejná výška zavěšení vytvářela plastický obraz. Na jedné straně expozice vystavěla vysoko umístěná svítidla zdánlivě neproniknutelnou stěnu. Při pohledu z druhé strany sálu níže zavěšená svítidla působila dojmem vzdouvající se vlny. Myšlenkou takového ztvárnění bylo přiblížení krásy přírody Vysočiny často zahalené do neproniknutelné mlhy, která po rozplynutí odhalí romanticky zvlněnou krajinu.

FIAT LUX interaktivně propojil dynamické využití světla a světa internetu. Při průchodu potemnělou expozicí se svítidla před procházejícími plynule rozsvítila a nasvítila na zemi nalepené QR kódy. Po opuštění místa se světla postupně stmívala a návazně ve směru chůze se rozsvítila další. Celý „les“ svítidel se tak neustále dynamicky proměňoval podle toho jak jím návštěvníci procházeli. Celý systém pracoval díky důmyslnému systému čidel rozmístěných nad hlavami návštěvníků. Pohybová čidla plynule uváděla svítidla do 100% světelného toku a následně je stmívala. Trubicová LED svítidla byla navíc vybavena koncovou nasvětlovací diodou, která v závislosti na výšce zavěšení s pomocí optické čočky osvětlovala pod odpovídajícím úhlem QR kód. QR kódy odkazovaly na internetové stránky s informacemi a zajímavostmi o kraji Vysočina. Návštěvníci s chytrými telefony tak mohli tento kraj poznat a více se o něm dovědět.[/expand]