CPS Přerov

Hasičský záchranný sbor Přerov

Nová centrální stanice Přerov je situována na jižním okraji Statutárního města Přerova, ve kterém žije přibližně 43 tis. obyvatel. V roce 2016 byly zahájeny přípravy na výstavbu nové stanice neboť původní objekt na ul. Šířava v centru města již delší dobu prostorově, stavebně a dispozičně nevyhovoval pro potřeby zajištění výkonu služby jednotky požární ochrany, garážování potřebné techniky a umístění věcných prostředků požární ochrany. 

Vlastní stavba nové stanice byla realizována v období 11/2018 až 07/2020 a v srpnu 2020 byl zahájen provoz ve zcela novém objektu na ul. K Moštěnici (naproti areálu ČSAD), který již zcela splňuje požadavky na výkon služby jednotky požární ochrany dislokované na centrální stanici kategorie C2, splňuje požadavky na zajištění výkonu státní správy na úseku požární ochrany a zároveň zajišťuje podporu pro Jednotky SDH obcí v hasebním obvodu stanice Přerov.

Celý areál je stavebně tvořen hlavní třípodlažní budovou (ve které je situováno zázemí příslušníků jednotky, garáže mobilní požární techniky, mycí box, zázemí strojní, technické, chemické a spojové služby, sklady a také celý územní odbor Přerov), dále jednopodlažní budovou zadních garáží a skladů, na kterou plynule navazuje pětipatrová monolitická železobetonová věž pro praktický výcvik taktiky zásahů včetně lezecké stěny a venkovní sportoviště pro fyzickou přípravu příslušníků tvořené multifunkčním hřištěm s umělým povrchem, běžeckým oválem s tartanovým povrchem a cvičnou věží pro požární sport. 

K Moštěnici 43/10, Újezdec, 750 02 Přerov, Česko