Administrativní budova, Hybernská 1- Praha

Jeden z deseti titulů prestižní přehlídky Stavba roku 2021 získal i pražský dům Hybernská 1, nachází se v centru historické zástavby na hranici městských částí Staré Město a Nové město. Ocenění se mu dostalo za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení a provedení detailů. Díky ní byly obnoveny památkově chráněné části objektu a vytvořeny nové funkce odpovídající standardu 21. století.

Autorem projektu je Architektonický atelier Radana Hubičky, dodavatelem byla společnost Syner. Stavbu financoval podnikatel, majitel holdingu Eco-Investment a filantrop Milan Fiľo, který již v nedávné minulosti stál za komplexní obnovou Břevnovského kláštera a podporuje provoz divadla Hybernia. 

Budova byla citlivě zrekonstruována při respektování všech hodnot památky a zároveň byly odstraněny nevhodné zásahy do objektu, především uvedení fasád v parteru do původní okenní modulace a odstranění přístavby v zadní části objektu směrem do náměstí. Vnější vzhled historického objektu se v podstatě ponechal.  

V rámci rekonstrukce byly obnoveny památkově chráněné části historické budovy. Vnější vzhled historického objektu byl ponechán až na parterovou část, kde byly dosavadní nepravidelné výkladce nahrazeny novými úzkými a vysokými výkladci v přesné fasádní osovosti okenních otvorů, čímž bylo docíleno jejich pohledové gradace od uliční nivelety až po hlavní římsu. 

Pro osvětlení kanceláří bylo vyvinutu světlo dle požadavků architekta. Na budově byl použit systém DALI pro řízení osvětlení a energetické úspory.  

Hybernská 1, Nové Město, Česko