Ke stažení

Materiály ke stažení

Reklamační formulář ke stažení

Vyplněný reklamační formulář je nezbytnou podmínkou pro zahájení reklamačního řízení.

Níže pod textem najdete reklamační formulář ke stažení (formát .xls, .pdf). Vyplňte povinné údaje a co nejpodrobněji popište reklamovanou závadu. Vyplněný formulář naskenujte nebo uložte a následně pošlete ho na adresu: info@lumidee.cz

reklamacni_protokol_Lumidee.pdf

reklamacni_protokol_Lumidee.xls